A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei - 1796

Nagy Tibor: A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei - 1796. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. 56 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatomat hét fő egységre osztottam. Az első három fejezet a 18. századi egyháztörténelmi áttekintést, a Nagyenyedi Református Egyházmegye kialakulásának történetét és az esperes feladatait, vizitációs kötelességeit tartalmazza. A következő három fejezet a Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyveinek bemutatásáról szól. Itt mutatom be a vizitációt, mint fegyelmi és gazdasági hatóságot. A hetedig fejezet pedig a jegyzőkönyvet tartalmazza átírt formában.