A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1803

Varga Árpád-Péter: A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1803. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. 77 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A dolgozat elkészítésében döntő szerepet játszott az, hogy a jegyzőkönyv által megismerhetem az említett kor egyházának és gyülekezeteinek életvitelét, felfogását, problémáit és harcait is egyaránt. Munkám célja közérthetőbbé tenni a jegyzőkönyv feljegyzéseit és részletesen feldolgozni azokat.