A Széki Református Egyházözség története

Szabó-Elek Zsolt: A Széki Református Egyházözség története. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. 75 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A dolgozatnak három fő része van. Az első Szék község monográfiája, a településről, népszokásokról, néphagyományokról. A második nagy fejezetben Szék egyházairól olvashatunk, főként a református egyházról, mégpedig az 1914–1918 közötti időszakról. A harmadik nagy fejezet a reformáció 400. évfordulójának a megünnepléséről szól. A presbiteri jegyzőkönyveket olvasva nagyon sok olyan új történelmi adatot tárhattam fel, amely az olvasóközösség számára mindeddig nem volt hozzáférhető.