Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei

Lurtz Zsolt: Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. 82 pp. Szaktanár: Rezi Elek.

A dolgozat teológiai és gyakorlati szempontból vizsgálja a keresztséget. Az első rész a keresztség fogalmát elemzi, majd rátér az unitárius egyház ezzel kapcsolatos tanítására. Végül bemutatja más keresztény felekezetek keresztséggel kapcsolatos tanításait. A dolgozat bemutatja a keresztség liturgiáját és történetét, valamint szó esik arról is, hogy a keresztény egyházak, hogyan viszonyulnak egymás keresztelési gyakorlatában.