Irodalom és költészet a XIX. századi egyházi sajtóban

Pocsveiler István Levente: Irodalom és költészet a XIX. századi egyházi sajtóban. Erdélyi református lelkészek szépirodalmi munkássága a XIX. században. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 56 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatomban az epika – líra – dráma hármasságát figyelemmel követve ismertetni szeretném a teljesség igénye nélkül az erdélyi református lelkészek XIX. századi egyházi sajtóban megjelent alkotásait. Mivel meglehetősen terjedelmes lenne az egyházi sajtó majdnem másfél évszázados szépirodalmi termékét bemutatni, az adott kor stílusirányzati összefüggéseiben, valamint az írók, költők életútját követve szemléltetni az adott művek jelentőségét, és sajátosságait, ezért az 1871-ben megalakult Erdélyi Protestáns Közlönyben, és utódlapjaiban megjelenő szépirodalmi műveket fogom követni a századfordulóig.