A Jákótelki Református Egyházközség története

Vincze István: A Jákótelki Református Egyházközség története. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. 41 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatomban bemutatom a Jákótelke nevű faluhoz tartozó református egyházközséget. Külön kitérek a jákótelki iskolára, presbiteri gyűlésekről készült feljegyzésekre, illetve vizitációs jegyzőkönyvekre. Ezek az adatok segítenek abban, hogy jobb rálátásunk legyen e gyülekezet múltjára.