Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában

Dénes Erzsébet: Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. 72 pp. Szaktanár: Koppándi Botond Péter.

A dolgozat a Z-generáció katekézisével foglakozik, hogy hogyan lehet ehhez a korosztályhoz a vallás világát közelebb hozni. A mai kor gyermekeit az internet világa, a számítógép használata jellemzi, tanulásukhoz ezeket az eszközöket használják. Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy hogyan is lehetne ezekkel az eszközökkel a közelebb hozni Istent. Olyan weboldalakat kerestem, melyek színesebbé, értékesebbé, interaktívabbá teheti a vallásórákat, vasárnapi iskolás foglalkozásokat azért, hogy a Z-generáció nyelvén juthasson el az üzenet a mai gyermekeknek.