A családi élet válsághelyzetei és leküzdési lehetőségek

Nagy Zsuzsanna: A családi élet válsághelyzetei és leküzdési lehetőségek. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. 68 pp. Szaktanár: Rezi Elek.

Dolgozatomban a házastársi kapcsolatokban jelentkező problémákkal foglalkozom. Kutatásaim során világossá vált előttem, hogy mekkora jelentőséggel bír a gyerekkorban tapasztalt családi háttér. Továbbá világossá vált az is, hogy milyen felelősséggel és szakértelemmel kell bírnia annak a lelkipásztornak, aki a család gondozásával foglalkozik.