Palesztinai esszénusok közösségének életvitele és belső rendje

Kovács Szabolcs: Palesztinai esszénusok közösségének életvitele és belső rendje. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. 70 pp. Szaktanár: Adorjáni Zoltán.

Dolgozatom két nagyobb részből áll. Az első részben az esszénusok életvitelével foglalkoztam (az esszénusok napirendje, étkezései, foglalkozása, gazdasági tevékenysége és családi, azaz a házas életük). A második részben pedig a belső rendjükkel foglalkoztam. Ide tartozik a szabályzat, a közösség összetétele, az új tagok felvételének rendje, a naptárjuk és az istentiszteleti rendjük. Dolgozatomat fő célja az, hogy belátást nyerjünk az esszénusok mindennapjaiba és az azt meghatározó belső rendre. Ez a közösség sok olyan értéket hordozott, amelyből épülhet a mai keresztyén ember is.