Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei 1969

Pop Péter Ádám: Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei 1969. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. 90 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

A dolgozatomat négy részre tagoltam. Az első rész egy bevezetést tartalmaz a korról, a kommunista korszak gazdaságáról és társadalmáról. A második részben az egyház és a magyarság helyzetét vizsgáltam meg. A harmadik részben a jegyzőkönyvek alapján azt elemzem, hogy milyen volt az Erdélyi Református Egyház belső helyzete, milyen fontosabb események zajlottak le az 1969-es esztendőben. A negyedik rész jegyzőkönyvek anyagát tartalmazza, amelyek alapján dolgoztam.