Az 1. és 2. Tesszalonikai levél összehasonlítása különösképpen az eszkatológiára való tekintettel

Téglás Tibor Miklós: Az 1. és 2. Tesszalonikai levél összehasonlítása különösképpen az eszkatológiára való tekintettel. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 57 pp. Szaktanár: Kállay Dezső.

A legnagyobb gondot a kutatóknak a két levél eszkatológiai tanítása okozza. Valóban ellent mond egymásnak a két levél eszkatológiai tanítása, vagy csupán más szemszögből közelíti meg az apostol a kérdést, a gyülekezet szükségeit szem előtt tartva? Helyet kaphat egymás mellett a két levél, mint két autentikus páli levél, vagy a második levél egy pszeudonim szerző munkája? Mikor keletkezett a két levél? Mi lehetett a 2Tessz megírásának az oka? Dolgozatomban ezekre a kérdésekre keresem a válaszokat.