A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei

Bencze Zsuzsánna: A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 82 pp. Szaktanár: Rezi Elek.

Dolgozatomban a mai társadalom legjobban veszélyeztetett intézményével, a családdal foglalkozom, és megpróbálok megoldásokat keresni a család életében történő változások negatív következményeire. A család emberi közösség, a társadalmi együttélés alapsejtje, legkisebb egysége, a társadalom fejlődésének függvénye, a rokonok kapcsolatának történelmileg változó formája, amely változásában követi a társadalmi viszonyok alakulását.