Árva Bethlen Kata élete és munkássága

Ceryák Tünde: Árva Bethlen Kata élete és munkássága. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 52 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Célom ezzel a munkával az, hogy egy kicsit mélyebbre ásva belátást nyerjünk Bethlen Kata életébe. A különböző fejezetek rávilágítanak Bethlen Kata korára, életére, munkásságára, irodalmi tevékenységére és személyére is.