A bűnvalló imádság elvi és történeti bemutatása

Csiszér Norbert Loránd: A bűnvalló imádság elvi és történeti bemutatása. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 56 pp. Szaktanár: Kiss Jenő.

A 20. század gyakorlati teológiai szakirodalma nagyon keveset foglalkozott az euchológiával és azon belül a bűnvalló imádsággal. Pedig mind istentiszteleti, mind magán imádságaink fontos szerepet játszanak az Istennel való kapcsolatunk ápolásában, különösen a bűnvalló imádság.