Újszövetségi és óegyházi nőalakok hatása környezetünk hitéletére

Egyed Ildikó: Újszövetségi és óegyházi nőalakok hatása környezetünk hitéletére. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 55 pp. Szaktanár: Pásztori-Kupán István.

Dolgozatom nőalakjainak sokfélesége nem társadalmi helyzetükben rejlik. Nem is abban, hogy függetlenek, vagy társadalmilag elismertek voltak-e, hanem abban, hogy milyen helyet foglalt el Isten az ő életükben. S ezzel meg is fogalmaztam dolgozatom mondanivalóját és célját.