Az abortuszon átesett nők lelkigondozása

Léta Zsolt: Az abortuszon átesett nők lelkigondozása. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 42 pp. Szaktanár: Koppándi Botond Péter.

Dolgozatomban sem pro sem kontra állást nem akarok foglalni, mert első sorban azok az emberek, pontosabban nők érdekelnek, akik átestek már az abortuszon, legyen az spontán, vagy művi abortusz. Ők képezik a dolgozatom célpontját.