Augustinus és Pelagius élete, valamint vitájuk rövid összefoglalása

Major Erneszt Dániel: Augustinus és Pelagius élete, valamint vitájuk rövid összefoglalása. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 51 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

A nézetkülönbségek, a fogalmak tisztázatlansága, az eltérő vélemények olykor olyan nagy vitát idézhetnek elő, olyannyira, hogy azoknak hatását még évszázadokkal később is érezhetjük. Ez történt Augustinus és Pelagius esetében is. Augustinus életét a folyamatos keresés jellemzi, a tévedések és érzelmi zűrzavarok halmazán keresztülverekedve magát, találja meg a helyes utat. Pelagius életét viszont kezdettől fogva a mély kegyesség határozza meg, amelyben nincs helye sem a tévedéseknek, sem pedig az érzelmi zűrzavaroknak. Ez pedig már előrejelzi a kettejük közötti összecsapást.