Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján

Mészáros János András: Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 48 pp. Szaktanár: Juhász Tamás.

Az ember magát csak Isten felől tudja helyesen értelmezni, amikor ebből a kapcsolatból kiszakad, olyankor téves következtetésekre jut, és saját magának a megértésében innentől már csak részeredményei lehetnek. Arra hogy ki az ember, mi a dolga, mi a feladata csakis Isten felől kaphat és adhat választ.