A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában

Mezei Sándor: A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 54 pp. Szaktanár: Pásztori-Kupán István.

Dolgozatomban leginkább az analitikus módszert alkalmazom. Elemezve állításokat igyekszek levonni olyan következtetéseket, melyek hasznosak az olvasónak. A negyedik század egyik nagy alakját, Nazianzoszi Gergelyt nyíltan vitába engedem az arianizmussal, valamint Apollinarisszal.