A puritán prédikáció Geleji Katona István és Medgyesi Pál homiletikai vitájának fényében

Mihály Márta: A puritán prédikáció Geleji Katona István és Medgyesi Pál homiletikai vitájának fényében. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2009. 50 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.