Kálvin János élete és munkássága 1538-ig

Székely Szabolcs: Kálvin János élete és munkássága 1538-ig. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 47 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.

Dolgozatomban első részében ismertetni fogom Kálvin életrajzát. Az életrajz ismertetése után rátérek első genfi szolgálatára, végül pedig bemutatásra kerül az a mű, amellyel Kálvin beírta nevét a történelembe.