Khrüszosztomosz, mint megtérésre hívó igehirdető

Vékony Zsolt József: Khrüszosztomosz, mint megtérésre hívó igehirdető. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 55 pp. Szaktanár: Pásztori-Kupán István.

Khrüszosztomosz igehirdetései a mai olvasó számára is elevenek, élvezhetők, a bennük megfogalmazott gondolatok aktuálisak. Lelki nagysága a hit megélésének a módjában mutatkozik meg. Amit a pulpitusokról hirdetett, életében megvalósulni látjuk. A naponkénti bibliaolvasás, a személyes kegyesség intenzív megélése, gyakorlatias igehirdetései, határozott kiállása az evangélium ügye mellett – mind-mind olyan jellemzők, amik kiemelkedővé teszik Joannész Khrüszosztomoszt az egyházatyák sorában.