Jézus törvényértelmezése különös tekintettel Máté evangéliumára

Szőcs Endre: Jézus törvényértelmezése különös tekintettel Máté evangéliumára. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2019. 63 pp. Szaktanár: Adorjáni Zoltán.

Máté evangéliumának görög szövege rendkívül izgalmas módon közvetíti számunkra Jézus törvényértelmezését. Máté evangéliumának szerkesztése során arra is odafigyeltek, hogy minél többet tudjunk meg Jézus és a törvény szerepéről, azoknak egymáshoz való viszonyáról. Ez is elválaszthatatlanul kapcsolódott össze e dolgozaton belül, akár a törvény és az igazság a Hegyi beszéd elején. Jézus maga a hermeneutikai kulcs a törvény kérdését illetően. Máté evangéliuma fokozatosságot mutat a történet vezetésében. Ennek csattanójakét láthatjuk beteljesedni a törvény eredeti értelmét, az engedelmességet Jézus passiótörténetében, és a feltámadás csodájába. Ugyanezt az emelkedett szerkezeti mintát láthatjuk akkor is, ha Jézus törvényértelmezését követjük végig az evangéliumon. A tanítások, Jézus tettei és szavai mind, egy törvényre, a szeretet kettős parancsolatára mutatnak. Ennek fényében láthatjuk meg, hogy minden, ami megvalósult Jézus tetteiben, szavaiban, törvénnyel kapcsolatos fenntartásaiban és kiegészítéseiben, egy irányelvet követett, és az mind ebben a kettős parancsolatban kapcsolódik össze és nyer kifejezést.