Vizitáció az Enyedi Egyházmegyében 1797-1798 között

Szabó-Salánki Tibor: Vizitáció az Enyedi Egyházmegyében 1797-1798 között. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2019. 73 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Dolgozatomban a Nagyenyedi Református Egyházmegye 1797-1798-as évek közötti vizitációs jegyzőkönyveit írtam át elektronikus formátumba és kimutatásokat készítettem. Ez a munka az egyháztörténeti kutatást hivatott segíteni.