Tokár Sándor Levente

Összesen 2 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 2 címek láthatók.
Tokár Sándor Levente MA Szakdolgozat 2012 Buzogány Dezső

Majd kétszázötven esztendővel ezelőtt élt eleink egyházi életének egy szeletét igyekeztem szemügyre venni. Ez a szelet a Görgényi egyházmegye életének 1763-től 1765-ig terjedő időszakát jelenti. Célom az adatok összesítése, a tények felsorolása volt, ami talán segítséget nyújthat abban a kutatómunkában, ami ennek a kornak a feltárására törekszik. Tanulmányom az esperesi vizitációk fennmaradt jegyzőkönyveiből kiolvasható adatokra támaszkodik. Ezek a kéziratok – természetesen – kéziratban maradtak ránk, ezért első feladatom ezek nyomtatott írásba való átírása volt.

Egyháztörténet erdélyi református egyháztörténet, Görgényi Református Egyházmegye, vizitációs jegyzőkönyv
Subscribe to Tokár Sándor Levente