Major Erneszt Dániel

Összesen 2 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 2 címek láthatók.
Major Erneszt Dániel MA Szakdolgozat 2015 Kolumbán Vilmos József

Dolgozatom nemcsak az akkori jegyzőkönyvek átírt részét tartalmazza, hanem egy bevezető tanulmányt is az adott korról, ezért három részből áll. Az első részben a Marosi Egyházmegye történetét vázolom fel, figyelembe véve annak kialakulását, rendezését valamint fennmaradását. A második a katolikus részről érkező visszaszorítási kísérletekről és ezeknek hatásáról szeretnék referálni.

Egyháztörténet vizitációs jegyzőkönyv, Marosi Református Egyházmegye
Major Erneszt Dániel BA Szakdolgozat 2012 Kolumbán Vilmos József

A nézetkülönbségek, a fogalmak tisztázatlansága, az eltérő vélemények olykor olyan nagy vitát idézhetnek elő, olyannyira, hogy azoknak hatását még évszázadokkal később is érezhetjük. Ez történt Augustinus és Pelagius esetében is. Augustinus életét a folyamatos keresés jellemzi, a tévedések és érzelmi zűrzavarok halmazán keresztülverekedve magát, találja meg a helyes utat. Pelagius életét viszont kezdettől fogva a mély kegyesség határozza meg, amelyben nincs helye sem a tévedéseknek, sem pedig az érzelmi zűrzavaroknak. Ez pedig már előrejelzi a kettejük közötti összecsapást.

Egyháztörténet dogmatörténet, Augustinus, Pelagius, neoplatonizmus
Subscribe to Major Erneszt Dániel