Szakdolgozatok 2021

Év
Szakdolgozat típusa
Tematika
Temavezető
# Év Típus Hallgató Cím Temavezető Tematika
1065 2021 BA Balázs Gergő Krisztus feltámadása mint apologetikai kérdés Visky Sándor Béla Rendszeres teológia
1064 2021 BA Begué Mátyás-Eugene-Victor A halálközeli élmények a keresztyén teológia mérlegén Visky Sándor Béla Rendszeres teológia
1063 2021 BA Biró István Az egyháztörténet oktatása a Kolozsvári Teológiai Fakultáson 1895 és 1948 között Kolumbán Vilmos József Egyháztörténet
1062 2021 BA Csatári Leila Istentiszteleti rendtartás és mintaistentiszteletek a vallásórások gyermek-istentisztelete számára Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
1061 2021 BA Demeter Ilona-Reményke A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1804-es év második felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1060 2021 BA Földvári Debóra A nők gyülekezeti szolgálata az újszövetség korában Adorjáni Zoltán Újszövetség
1059 2021 BA Gati Gábor A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1801-es év első felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1058 2021 BA Gecse Krisztián Dániel A bibliai szöveg szerepe a prédikálásban Wilfried Engemann homiletikai koncepciójában, különös tekintettel a Homiletics című munkájára Kiss Jenő Gyakorlati teológia
1057 2021 BA Gegő Csenge-Beáta A Reménység Háza története Buzogány Dezső Egyháztörténet
1056 2021 BA Horváth József A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1800-as évben Buzogány Dezső Egyháztörténet
1055 2021 BA Józsa Tamás Heinrich Bullinger: a megigazulás Buzogány Dezső Egyháztörténet
1054 2021 BA Kocsis Norbert-Iosif A reformátusok és a románok viszonya a 17. században Buzogány Dezső Egyháztörténet
1053 2021 BA Lőrinczi Alpár János Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” Koppándi Botond Péter Gyakorlati teológia
1052 2021 BA Lukács Róbert-Zoltán Az Enyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1804-es év második felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1051 2021 BA Máté András - Lörinc A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1804-es év első felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1050 2021 BA Molnár Ede A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1802-es év első felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1049 2021 BA Nagy Ádám-Attila A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1803-as év második felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1048 2021 BA Nagy Dávid Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében Kolumbán Vilmos József Egyháztörténet
1047 2021 BA Opra Koppány A keresztyénség és iszlám "szent könyv" értelmezése: összehasonlító elemzés Visky Sándor Béla Rendszeres teológia
1046 2021 BA Őrdőg Sandor A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1801-es év második felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1045 2021 BA Péter-Györgyi László Izráel a vasjáromban hét évtizeden át, a hetvenéves fogság kérdése Jeremiás próféta könyvében Kató Szabolcs Ferencz Ószövetség
1044 2021 BA Szabó Andor-Gellért Az 1815.évi Generális Zsinat Kolumbán Vilmos József Egyháztörténet
1043 2021 BA Szabó Zoárd -Attila A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei - 1812 Buzogány Dezső Egyháztörténet
1042 2021 BA Szakács Győrgy A média szerepe és hatása napjaink társadalmában és az egyházban Rezi Elek Rendszeres teológia
1041 2021 BA Székely Laura-Melinda Az 1814. évi zsinat Kolumbán Vilmos József Egyháztörténet
1040 2021 BA Szilagyi István Hálaadás és liturgia. Adatok te deum jellegű istentiszteletekről a magyar refomátus egyházban Kolumbán Vilmos József Egyháztörténet
1039 2021 MA Andrei Imelda Paula Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
1038 2021 MA Bányai Csaba-Attila Hat gyülekezet Buzogány Dezső Egyháztörténet
1037 2021 MA Bartha-Pál Aba Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései Koppándi Botond Péter Gyakorlati teológia
1036 2021 MA Benczédi Zsófia Benczédi Pál prédikációi Koppándi Botond Péter Gyakorlati teológia
1035 2021 MA Bucsi Brigitta A Nagyenyedi eformátus Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1802-es év második felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1034 2021 MA Csalai Rebeka-Júlia Az erdélyi IKE története 1936- 1940 között Buzogány Dezső Egyháztörténet
1033 2021 MA Demeter Henrietta Összefüggések a bibliai elbeszélések és a narratív prédikáció között Kiss Jenő Gyakorlati teológia
1032 2021 MA Gál Krisztián Rudolf Az erdélyi IKE története 1933-1935 között Buzogány Dezső Egyháztörténet
1031 2021 MA Gál Lídia Hajnal Az erdélyi IKE története 1940-1944 között Buzogány Dezső Egyháztörténet
1030 2021 MA Gombos Gábor-József Bethlen Gábor egyházpolitikája Buzogány Dezső Egyháztörténet
1029 2021 MA György Szabolcs Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis Buzogány Dezső Egyháztörténet
1028 2021 MA Magyar Boglárka Az Enyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1803-as év második felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1027 2021 MA Magyar Norbert Az evangélium kommunikálása Kiss Jenő Gyakorlati teológia
1026 2021 MA Mátyási Gerda Georgina A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1801-1802 között Buzogány Dezső Egyháztörténet

Pages