Szakdolgozatok 2020

Év
Szakdolgozat típusa
Tematika
Temavezető
# Év Típus Hallgató Cím Temavezető Tematika
1006 2020 BA Alföldi-Lakatos György A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1800 második felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1005 2020 BA Ambrus Mózes A lerombolt brassói református templom története Buzogány Dezső Egyháztörténet
1004 2020 BA Andrási Zoltán-Sándor A Székelyvajai Református Egyházközség története Buzogány Dezső Egyháztörténet
1003 2020 BA Aszalos Szidónia Honoráta Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
1002 2020 BA Baciu Marius-Alexandru A hit, a remény és a szeretet fogalma C.S.Lewis-nál Visky Sándor Béla Rendszeres teológia
1001 2020 BA Balogh Dávid A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1801 második felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1000 2020 BA Barticel-Kiss Benjámin Halál és feltámadás Nüsszai Gergely gondolkodásában Pásztori-Kupán István Rendszeres teológia
999 2020 BA Csomós Júlia A zene jelentősége az egyén és a gyülekezeti közösség lelki életében Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
998 2020 BA Dósa Anett Beáta Keresztyén tökéletesség? Kállay Dezső Újszövetség
997 2020 BA Gerendi Győző A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1800 első felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
996 2020 BA Ilkei Lóránd A Kolozsvári Unitárius Kollégium végzett diákjainak fényképes katasztere 1878-tól 1911-ig Kovács Sándor Egyháztörténet
995 2020 BA Jakab Emese Felelősségünk a teremtett világért Rezi Elek Rendszeres teológia
994 2020 BA Lakatos Nándor Az Enyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1804-es év első felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
993 2020 BA Majos Zoltán A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1805 Buzogány Dezső Egyháztörténet
992 2020 BA Mihály Zoltán Enyedi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei az 1801-es év első felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
991 2020 BA Miklós Tamás „A négy égtáj felől jőjj elő, lélek!" Ezékiel 37,9B Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
990 2020 BA Nagy Róbert Bornemisza Péter munkássága Buzogány Dezső Egyháztörténet
989 2020 BA Szabó Gabriella A szellemileg sérült emberek hitoktatása Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
988 2020 BA Szabó László-Loránd A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1811-ből Buzogány Dezső Egyháztörténet
987 2020 BA Szabó Zoárd Attila A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei - 1812 Buzogány Dezső Egyháztörténet
986 2020 BA Tamási Noémi A magzati élet védelmének unitárius teológiai és etikai értékelése Rezi Elek Rendszeres teológia
985 2020 BA Tatár László Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának 1986. évi jegyzőkönyve Buzogány Dezső Egyháztörténet
984 2020 BA Vajda Szabolcs A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1802 első felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
983 2020 BA Várdai Dávid Hatékony katekéta = hatékony katekézis Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
982 2020 MA Debreczeni István Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában Visky Sándor Béla Rendszeres teológia
981 2020 MA Dénes Erzsébet Az élet mesterséges szabályozhatóságának unitárius etikai és teológiai értékelése Rezi Elek Rendszeres teológia
980 2020 MA Elekes Zsolt A Family Systems Theory alkalmazhatósága a gyülekezeti munkára Koppándi Botond Péter Gyakorlati teológia
979 2020 MA Erzse András Zsolt A barcasági magyar evangélikus egyházközségek helyzete az 1916-os román betörés után Buzogány Dezső Egyháztörténet
978 2020 MA Gál Ervin Gyula Vizitáció az Enyedi Református Egyházmegyében 1798-1799 között Buzogány Dezső Egyháztörténet
977 2020 MA Gáspár Mónika Egy derékba tört életpálya: Simén Dániel élete és egyházszolgálata Kovács Sándor Egyháztörténet
976 2020 MA Ilyés Tímea Teológiai reflexió a keresztség mai gyakorlatára nézve Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
975 2020 MA Ivanov Annamária A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1806-1807 Buzogány Dezső Egyháztörténet
974 2020 MA Józsa Tihamér A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban Visky Sándor Béla Rendszeres teológia
973 2020 MA Kádár István Aranyszájú János zsidóellenes igehirdetéseinek teológiai vonatkozásai Pásztori-Kupán István Rendszeres teológia
972 2020 MA Kondor Ádám A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1809-1810 Buzogány Dezső Egyháztörténet
971 2020 MA Kovács Szabolcs A szenvedés misztériuma Simone Weil gondolkodásában Visky Sándor Béla Rendszeres teológia
970 2020 MA Kovács Zsuzsa Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
969 2020 MA Lészai Róbert A kolozsvári református egyházközségek parokiális köreinek jegyzőkönyvei az első világháború idején Buzogány Dezső Egyháztörténet
968 2020 MA Magyari Zita Emese Beszélgetés fiatalokkal Czire Szabolcs Gyakorlati teológia
967 2020 MA Nagy Mátyás Kicsoda az ember Kálvin János és Viktor Emil Frankl antropológiájának tükrében? Visky Sándor Béla Rendszeres teológia

Pages