Szakdolgozatok 2020

Év
Szakdolgozat típusa
Tematika
Temavezető
# Év Típus Hallgató Cím Temavezető Tematika
1021 2020 BA Alföldi-Lakatos György A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1800 második felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1020 2020 BA Ambrus Mózes A lerombolt brassói református templom története Buzogány Dezső Egyháztörténet
1019 2020 BA Andrási Zoltán-Sándor A Székelyvajai Református Egyházközség története Buzogány Dezső Egyháztörténet
1018 2020 BA Aszalos Szidónia Honoráta Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
1017 2020 BA Baciu Marius-Alexandru A hit, a remény és a szeretet fogalma C.S.Lewis-nál Visky Sándor Béla Rendszeres teológia
1016 2020 BA Balogh Dávid A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1801 második felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1015 2020 BA Barticel-Kiss Benjámin Halál és feltámadás Nüsszai Gergely gondolkodásában Pásztori-Kupán István Rendszeres teológia
1014 2020 BA Csomós Júlia A zene jelentősége az egyén és a gyülekezeti közösség lelki életében Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
1013 2020 BA Dósa Anett Beáta Keresztyén tökéletesség? Kállay Dezső Újszövetség
1012 2020 BA Fodor Éva Annamária A filippibeliekhez írt levél Krisztus-himnuszának etikai vonatkozásai Kállay Dezső Újszövetség
1011 2020 BA Gerendi Győző A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1800 első felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1010 2020 BA Ilkei Lóránd A Kolozsvári Unitárius Kollégium végzett diákjainak fényképes katasztere 1878-tól 1911-ig Kovács Sándor Egyháztörténet
1009 2020 BA Jakab Emese Felelősségünk a teremtett világért Rezi Elek Rendszeres teológia
1008 2020 BA Lakatos Nándor Az Enyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1804-es év első felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1007 2020 BA László Bernadett At Unitárius Irodalmi Társaság tagjai az erdélyi magyar irodalomban Kovács Sándor Egyháztörténet
1006 2020 BA Majos Zoltán A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1805 Buzogány Dezső Egyháztörténet
1005 2020 BA Mihály Zoltán Enyedi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei az 1801-es év első felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
1004 2020 BA Miklós Tamás „A négy égtáj felől jőjj elő, lélek!" Ezékiel 37,9B Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
1003 2020 BA Nagy Róbert Bornemisza Péter munkássága Buzogány Dezső Egyháztörténet
1002 2020 BA Orbán Attila Az ószövetségi Peszach ünnep és a Misna Moéd Peszachim traktátusa Balogh Csaba Ószövetség
1001 2020 BA Szabó Gabriella A szellemileg sérült emberek hitoktatása Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
1000 2020 BA Szabó László-Loránd A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1811-ből Buzogány Dezső Egyháztörténet
999 2020 BA Szabó Zoárd Attila A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei - 1812 Buzogány Dezső Egyháztörténet
998 2020 BA Szombatfalvi Etelka A történeti Jézus tanítása a házasságról és a válásról Czire Szabolcs Újszövetség
997 2020 BA Tamási Noémi A magzati élet védelmének unitárius teológiai és etikai értékelése Rezi Elek Rendszeres teológia
996 2020 BA Tatár Ágnes-Tekla A spiritualitás változó fogalma a Bibliától napjainkig Czire Szabolcs Rendszeres teológia
995 2020 BA Tatár László Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának 1986. évi jegyzőkönyve Buzogány Dezső Egyháztörténet
994 2020 BA Vajda Szabolcs A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1802 első felében Buzogány Dezső Egyháztörténet
993 2020 BA Várdai Dávid Hatékony katekéta = hatékony katekézis Somfalvi Edit Gyakorlati teológia
992 2020 BA Vass Lehel Jákób Egyiptomba vándorló háznépének lélekszáma Balogh Csaba Ószövetség
991 2020 MA Bárócz-Szikszai Alexa Az 1803-1804-es Erdélyi Református Egyházkerület zsinati jegyzőkönyvei Kolumbán Vilmos József Egyháztörténet
990 2020 MA Csalai Adorján A feltámadás eszméje a második század fényében Pásztori-Kupán István Rendszeres teológia
989 2020 MA Debreczeni István Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában Visky Sándor Béla Rendszeres teológia
988 2020 MA Dénes Erzsébet Az élet mesterséges szabályozhatóságának unitárius etikai és teológiai értékelése Rezi Elek Rendszeres teológia
987 2020 MA Elekes Zsolt A Family Systems Theory alkalmazhatósága a gyülekezeti munkára Koppándi Botond Péter Gyakorlati teológia
986 2020 MA Erdei Árpád Előd Az 1805 és1806-os Erdélyi Református Egyházkerület zsinati jegyzőkönyvei Kolumbán Vilmos József Egyháztörténet
985 2020 MA Erzse András Zsolt A barcasági magyar evangélikus egyházközségek helyzete az 1916-os román betörés után Buzogány Dezső Egyháztörténet
984 2020 MA Gábor Tímea A nők szerepe az ókori Közel-Kelet és Izrael kultuszában Balogh Csaba Ószövetség
983 2020 MA Gál Ervin Gyula Vizitáció az Enyedi Református Egyházmegyében 1798-1799 között Buzogány Dezső Egyháztörténet
982 2020 MA Gáspár Mónika Egy derékba tört életpálya: Simén Dániel élete és egyházszolgálata Kovács Sándor Egyháztörténet

Pages