Kapcsolódó tartalom (Tematika alapján)

Összesen 195 találat. Ezen az oldalon a(z) 41 - 80 címek láthatók.
Kelemen Attila Csongor ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2012

Jézus igehirdetései után nem olvasunk az evangéliumokban olyan szám szerinti növekedésről, mint például az ApCsel 2:41-ben.

Iszlai Béla ∙ MA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2012

A dolgozat célja, hogy Jézus személyét ismerve megértsük a tanítványok életútját és sorsát. Az első fejezetben a bevezetéstani kérdéseket elemezzük. A második résztől kezdődően Jézus személyével és a tanítványokkal foglalkozunk.

Kötő Ferenc Barna ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2011

Milyen az Isten szíve szerint való pásztor? Milyen feladatkörei vannak, illetve ezekben hogyan állhatja meg Isten szerinti módon a helyét? Többek között ebben igazít el a három, személyre szóló, ugyanakkor mégis általános érvényű tanítást megfogalmazó pásztori levél.

Dénes Lajos Levente ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2011

Jézus, mint tudjuk, nemcsak a tanítványai előtt, hanem egyedül, magányosan is imádkozott. Minden fontos döntése előtt, de főként a szenvedés útja előtt imádkozott az Atyához. Ott látjuk a Gecsemáné kertben, ahol halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, vagy a János evangéliuma 17. fejezetében, ahol könyörgésében, „szemeit égre emelve” szólítja meg az Atyát.

Téglás Tibor Miklós ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2011

A legnagyobb gondot a kutatóknak a két levél eszkatológiai tanítása okozza. Valóban ellent mond egymásnak a két levél eszkatológiai tanítása, vagy csupán más szemszögből közelíti meg az apostol a kérdést, a gyülekezet szükségeit szem előtt tartva? Helyet kaphat egymás mellett a két levél, mint két autentikus páli levél, vagy a második levél egy pszeudonim szerző munkája?

Molnár Éva ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2011

A János evangéliumában található Paraklétoszról szóló logionok egyedülállók az Újszövetség irodalmában. Noha mind a szinoptikus alkotásokban, mind a levelekben találkozunk pneumatológiai vonatkozásokkal, ennek ellenére, az 1Jn 2,1-en kívül, egyik irat sem rögzít Paraklétoszra vonatkozó feljegyzéseket. A Paraklétosz-beszédeket a jánosi pneumatológia alapdokumentumának lehet tekinteni.

Biró István ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2011

Ma, amikor a család, mint intézmény válságban van, felmerül a kérdés, hogy milyen az Isten szerinti család? Többek között erre kapunk választ a Pál leveliben Házi táblák néven ismert intelmekben. Pál részletesen sorra veszi a családban előforduló kapcsolatpárokat és hasznos eligazítást fogalmaz meg mindkét fél számára.

Bányai Béla László ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2011

Ahhoz, hogy megértsük a levelek mondanivalóját, meg kell ismernünk a gyülekezetek konkrét helyzetét. Ehhez pedig a történelmi háttér feltárása lesz segítségünkre. Vajon kik voltak a nikolaiták, akiket több levél is megemlít? Mit jelentenek a sátán zsinagógája és királyi széke, a fehér kövecskék és a hajnalcsillag? Kit szimbolizál Jezábel?

Monda Tímea Andrea ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2011
Demeter Csenge ∙ MA Szakdolgozat ∙ Geréb Zsolt ∙ 2011

Dolgozatomban megvizsgálom a Jel 2-3 fejezeteit kortörténeti, biblika-teológiai és exegetikai szempontból, valamint röviden kitértem az apokaliptikus irodalom jellegzetességeire. Ezekkel a kutakodásokkal az volt a célom, hogy mélyebb betekintést nyerjek a Jel 2-3 szövegének jelentés-köreibe.

Illyés Sándor ∙ MA Szakdolgozat ∙ Geréb Zsolt ∙ 2011

Már megszokottá vált, hogy a tudományos világ folyamatosan ésszerű magyarázatot igyekszik keresni a Bibliában leírt csodákra. Szinte évente felröppen egy-egy hír a médiában, hogy tudományos magyarázatot találtak, valamelyik Bibliában leírt eseményre. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, vajon miért olyan fontos az emberiségnek, megcáfolni a Biblia hitelességét?

Józsa Ferencz ∙ MA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2011

Mivel Pál apostol sokszor és sokféleképpen hivatkozik a keresztségre, arra a fő kérdésre kell választ kapnunk, hogy miként jelenik meg ez leveleiben. A keresztség kérdését tárgyalva nem a Páli Corpus egészét vesszük nagyító alá, hanem azokat a leveleket, melyek általánosan elfogadott páli levelek.

Vajda István Gellért ∙ MA Szakdolgozat ∙ Geréb Zsolt ∙ 2011

Jelen dolgozatban arra törekszem, hogy részletesen és kielégítően megvizsgáljam a Názáreti Jézus azon szimbolikus cselekedeteit, amelyek abban a korban talán rejtett politikai tartalommal is bírtak. A tanulmány ezért sok téren újat hoz Theissenhoz képest.

Simon Barna ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2010
Jári Zsolt ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2010
Éles Ferenc István ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2010
Csákány Antal László ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2010
Kocsis Júlia ∙ BA Szakdolgozat ∙ Adorjáni Zoltán ∙ 2010
Gilyén Levente ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2010
Oláh Mátyás ∙ BA Szakdolgozat ∙ Adorjáni Zoltán ∙ 2010
Sándor Zoltán ∙ BA Szakdolgozat ∙ Geréb Zsolt ∙ 2010
Gombos Vencel ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2010
Cseh Zoltán ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2010
Szabó Gergely Levente ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2009
Illyés Sándor ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2009
Demeter Csenge ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2009
Máthé Lóránd Árpád ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2009
Tófalvi Tamás ∙ BA Szakdolgozat ∙ Czire Szabolcs ∙ 2009
Kiss Szabolcs ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2009
Elek Arnold Zoltán ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2009
Berszán László ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2009
Vajda István Gellért ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2009
Soós Timea Zsuzsánna ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2009
Fülöp Júlia ∙ BA Szakdolgozat ∙ Czire Szabolcs ∙ 2009
Csécs Márton Lőrinc ∙ BA Szakdolgozat ∙ Czire Szabolcs ∙ 2009
Márkos Hunor Elemér ∙ BA Szakdolgozat ∙ Czire Szabolcs ∙ 2009
Székely Szabolcs Endre ∙ BA Szakdolgozat ∙ Geréb Zsolt ∙ 2008
Mike Abigél ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2008
Varga Botond Endre ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kállay Dezső ∙ 2008
Menyhárt Orsolya ∙ BA Szakdolgozat ∙ Geréb Zsolt ∙ 2008

Pages