Kapcsolódó tartalom (Tematika alapján)

Összesen 377 találat. Ezen az oldalon a(z) 201 - 240 címek láthatók.
Major László ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kovács Sándor ∙ 2011

A székelykeresztúri unitárius gimnáziumi olvasóegylet szépirodalmi hetilapjáról szóló dolgozatommal szeretném feleleveníteni, a feledés homályából kissé napfényre hozni a székelykeresztúri gimnázium múltjának és az unitárius sajtótörténetnek ezen szerves részét.

Mátéfi Timea ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kovács Sándor ∙ 2011

Kiss Elek írott hagyatéka megvolt ugyan az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárában, de nem volt még rendezve, így rám hárult a feladat, hogy elvégezzem a hagyaték rendszerezését. Az írott anyag rendezetlenül hevert a levéltár polcain.

Lukács Vilmos István ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2011

A dolgozat a továbbiakban két nagyobb részt tartalmaz, melyben az első rész rövid történelmi bepillantást nyújt arról az időkről és eseményekről, melyben a jegyzőkönyvek keletkeztek. A második része és egyben számottevő része a dolgozatnak, tartalmazza a széki egyházmegye 1794-tól 1800-ig felvett és fennmaradt jegyzőkönyveinek átírását tartalmazza.

Lukács Levente ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2011

A dolgozatomat két nagyobb fejezetre osztottam fel. Az elő fejezetben a Görgényi Református Egyházmegye rövid történeti bemutatására fektettem a hangsúlyt, míg a második nagyobb fejezetben az 1760 megirt jegyzőkönyv átírásával foglalkoztam.

Szabó Gergely Levente ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2011

A dolgozat törzsanyagát az elsődleges források, a vizitációs jegyzőkönyvek feldolgozása során nyert anyag alkotja.

Bartha Aladár ∙ MA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2011

A Széki Református Egyházmegyének két vagyon összeírási jegyzőkönyveinek egyikét, az 1754. évi Conscriptio (gyülekezeti vagyonösszeírás) teljes egészét, azaz 184 oldalnyi kéziratnak az átírását tartalmazza e szakdolgozat.

Elek Arnold ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2011

Dolgozatom maradandó emléket kíván állítani az 1782-1784 közötti időszak görgényi egyházmegyébe kebelezett gyülekezeteiről.

Orbán István Dániel ∙ MA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2011

A Magyarláposi Református Egyházközség presbitériumi jegyzőkönyveinek tanulmányozása, átírása során betekintést szerettem volna nyerni az előző korok egyházi életébe, a gyülekezeti munka akkori nehézségeibe, a külső és belső ellentétekbe, illetve egyházam többi felekezettel és nemzetiséggel való kapcsolatába is.

Tolnai János Bálint ∙ MA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2011

Dolgozatom a Lupényi Református Egyházközség történelméről szól, kezdetektől egészen 1962-ig. A forrásanyag nagy részét a presbiteri jegyzőkönyvek teszik ki. Sajnos 1916. előtti jegyzőkönyveket a román katonaság megsemmisítette, és így csak másodlagos forrásokból tudhatjuk meg a gyülekezetünk történelmét a kezdetétől egészen 1916-ig.

Kiss Szabolcs ∙ MA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2011

A jelen dolgozat célja az egyházmegye 1785-1787-ben keltezett vizitációs jegyzőkönyvek bemutatása és feldolgozása, valamint annak megvizsgálása, hogy az akkor uralkodó II. József egyházpolitikája befolyással volt-e, s ha igen, milyen módon az egyházmegye életére a fent említett években.

Csécs Márton Lőrinc ∙ MA Szakdolgozat ∙ Kovács Sándor ∙ 2011

A dolgozat során igyekeztem a források lehető legteljesebb feltárására, összegyűj-tésére, válogatására és feldolgozására. Kutatási központ volt az Erdélyi Unitárius Egyház Könyvtára, és az Erdélyi Unitári-us Egyház Levéltára a Marosi Egyházkör Esperesi Hivatalának Levéltára, a Teleki Téka, Maros megye Megyei Könyvtára, illetve a Marosi Egyházkör egyházközségeinek levéltára.

Székely Róbert Imre ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2010
Iszlai Béla ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2010
Tokár Sándor Levente ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2010
Marosi Árpád ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2010
Finta Hédi ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2010
Vass Károly ∙ BA Szakdolgozat ∙ Rezi Elek ∙ 2010
Paizs József ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2010
Hajdú István ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2010
Csillag Csukuj András ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2009
Orbán István Dániel ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2009
Mihály Márta ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2009
Ferkő Andor ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2009
Nagy Brigitta ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2009
Barta Aladár ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2009
Nagy Norbert ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2009
Sipos Dávid ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2008
Nagy Tibor Sándor ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2008
Nyiri Hunor Zoltán ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2008
Orbán Miklós ∙ BA Szakdolgozat ∙ Geréb Zsolt ∙ 2008
Györgyi Zsolt ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2008
Györgyi Zsolt ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2008
Csíki Emőke Piroska ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2008
Andorkó Attila ∙ BA Szakdolgozat ∙ Czire Szabolcs ∙ 2008
Tóbiás Tibor György ∙ BA Szakdolgozat ∙ Buzogány Dezső ∙ 2007
Lázár Balázs ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2007
Kovács Mária ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kovács Sándor ∙ 2007
Arkosi Emese Erzsébet ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kovács Sándor ∙ 2007
Szász Loránd Levente ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kolumbán Vilmos József ∙ 2007
Bíró Attila ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kovács Sándor ∙ 2007

Pages