Kapcsolódó tartalom (Tematika alapján)

Összesen 176 találat. Ezen az oldalon a(z) 81 - 120 címek láthatók.
Lőrincz Imola ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kovács László Attila ∙ 2011

Amikor Szűz Mária nevéről hallunk elsőként a római egyház Mária iránt kifejezett tisztelete, a Mária dogmák jutnak eszünkbe.

Molnár Imola ∙ BA Szakdolgozat ∙ Rezi Elek ∙ 2011

Természet és Isten. Tapintható, szemlélhető környezet és felfoghatatlan, ritkán érezhető, mégis megtapasztalható transzcendens. Állandó változás, és változatlan, örök állandó. A környezetünk, a természet, világ és Isten mindig is része életünknek, hiszen a fizikai létünk a világban „bonyolódik le”, míg a lelki, spirituális életünk Isten közelségében.

Bálint Imola Orsolya ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kovács László Attila ∙ 2011

A téma iránti érdeklődésemet az evangéliumi egyházakban bevett szokás keltette fel. Mégpedig az, hogy számukra nagyon hangsúlyos a gyülekezeti tagok bizonyságtevő szolgálatának gyakorlása. Ennek a szolgálatnak megvan a helye az istentiszteleti alkalmon is.

Bencze Nimród ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kovács László Attila ∙ 2011

Dolgozatomban bemutatásra kerül, hogy mi is a lelkiismeret, hogyan lehet azt meghatározni és milyen tulajdonságai vannak. Rövid áttekintést kapunk a történelem különböző részeiből, mégpedig az ókortól kezdődően, a középkoron át egészen a modern korig.

Dezső László Levente ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2011

Órigenész olyan személyisége az egyháztörténelemnek, aki akkor és ott próbált tenni egyházáért, azt próbálta megvédeni a tévtanításoktól. Olyan maradandó hagyatéka van, amely megkerülhetetlen, hiszen számos teológiai nézet és irányzat alapul vette az ő nézeteit és gondolatait.

Berszán László ∙ MA Szakdolgozat ∙ Juhász Tamás ∙ 2011

A kreacionizmus eszméje egyszerre több síkon szándékszik az Isteni kijelentést az emberi okoskodás eszközeivel felhígítani, maivá-azaz „divatszerűvé” tenni. A kreacionizmus egy eszmerendszert épít fel, amely különbözik az Isteni kijelentéstől.

Imreh Jenő ∙ MA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2011

Szakdolgozatom legfontosabb célja, hogy tudományos tárgyilagossággal, célirányos munkafolyamatot alkalmazva felkutassam és bemutassam Kálvin János predestinációtanát. Ugyanakkor tanulmányozni kívánom más – Kálvin közvetlen vagy közvetett hatása alatt álló – szerzők (pl.

Nánási Sámuel ∙ MA Szakdolgozat ∙ Kovács László Attila ∙ 2011

Szükséges-e az egyház ahhoz, hogy megismerhessem Istent, és kapcsolatba kerülhessek vele? Krisztus evangéliumát csak az egyházon belül ismerhetem-e meg? Van-e folytonosság Krisztus missziói parancsa, az apostolok és a mai egyház között? Ha van, akkor ez miben mutatkozik meg? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ, amikor dolgozatom témájául a egyházról szóló teológiai tanítást választottam.

Márkos Hunor Elemér ∙ MA Szakdolgozat ∙ Rezi Elek ∙ 2011

Dolgozatom két részre osztottam, az első részben beszélek a világi feminizmusról, bemutatom, történelmi sorrendben végig követve fejlődését. A következő rész pedig a feminista mozgalom gyermekéről, a feminista teológiai irányzatról beszélek. Azt már szabadabban kezelem, és arra törekedek hogy, minél átfogóbb képet tudjak a témámról megalkotni.

Fodor Örs ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2010
Vass Károly ∙ BA Szakdolgozat ∙ Rezi Elek ∙ 2010
Nánási Sámuel ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kovács László Attila ∙ 2009
Józsa Ferenc ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2009
Tolnai János Bálint ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2009
Bodor Lídia Emese ∙ BA Szakdolgozat ∙ Rezi Elek ∙ 2009
Imreh Jenő László ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2009
Müller Lóránd Bálint ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2008
Mengyán Szofia ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kovács László Attila ∙ 2008
Mikó Ferenc ∙ BA Szakdolgozat ∙ Czire Szabolcs ∙ 2008
Moldovan Radu ∙ BA Szakdolgozat ∙ Juhász Tamás ∙ 2008
Lörinczi Botond László ∙ BA Szakdolgozat ∙ Rezi Elek ∙ 2008
Demeter Erdei Zoltán ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2008
Bucsi Zsolt Tamás ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2008
Gecse Tamás ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2008
Varró Amália ∙ BA Szakdolgozat ∙ Rezi Elek ∙ 2007
Torzsa Tamás ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kovács László Attila ∙ 2007
Vitus István ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2007
Puskás Ferenc Csaba ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2007
Szabó Árpád Csaba ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2007
Simon István László ∙ BA Szakdolgozat ∙ Juhász Tamás ∙ 2007
Geréb Miklós ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2007
Deák Bálint Sándor ∙ BA Szakdolgozat ∙ Kovács László Attila ∙ 2007
Pap Ákos ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2007
Szabó Adél Júlia ∙ BA Szakdolgozat ∙ Rezi Elek ∙ 2007
Szakács Előd ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2007
Kiss Sándor Loránd ∙ BA Szakdolgozat ∙ Rezi Elek ∙ 2007
Márton Előd ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2007
Ruszka Sándor József ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2007
Szabó József Levente ∙ BA Szakdolgozat ∙ Pásztori-Kupán István ∙ 2007
Simon István ∙ BA Szakdolgozat ∙ Juhász Tamás ∙ 2006

Pages