Böngészés tartalomtípus szerint

Protestáns Teológiai Intézet Repozitóriuma

Frissen hozzáadott tartalom

PublikációKovács Sándor2022

Publikáció típusa: KöszöntésTémakör: Egyéb, EgyébKulcsszavak: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, akadémiai évnyitó, rektori beszéd
PublikációBalogh Csaba2022

Publikáció típusa: KözleményTémakör: Egyéb, EgyébKulcsszavak: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, akadémiai évnyitó
PublikációGaal György2022

Publikáció típusa: Recenzió, kritikaTémakör: Egyháztörténet, Egyéb, EgyébKulcsszavak: lelkészcsalád, családtörténet
PublikációKató Szabolcs Ferencz2022

Publikáció típusa: Recenzió, kritikaTémakör: ÓszövetségKulcsszavak: Bírák könyve, történetkritikaBibliai hivatkozás: Judges
PublikációKulcsár Árpád2022

Publikáció típusa: Recenzió, kritikaTémakör: Gyakorlati teológiaKulcsszavak: prédikálás, igehirdetés (prédikáció), tanúságtétel
PublikációGombár Sándor2022

Publikáció típusa: Alkalmi megemlékezésTémakör: Gyakorlati teológia, EgyháztörténetPeople: Ravasz László
PublikációMiklós-Kovács Tamás2022

E tanulmány Jonathan Edwards Isten szépségéről megfogalmazott gondolatait ismerteti. Írásaiban és prédikációiban megfogalmazott tézisei nem nyújtanak egységes meghatározást Isten szépségről, és nem formálódtak egy terjedelmes művé. A tanulmány első felében Jonathan Edwards rövid életrajza után azt foglalom össze, hogy mit vallott Isten szépségéről és létezéséről. A tanulmány második részében a leggyakrabban idézett Isten végtelenül felmagasztalt dicsőségében és kiválóságában emelkedik minden teremtett lény fölé című prédikációjának fordítását közlöm.

Publikáció típusa: SzaktanulmányTémakör: Rendszeres teológiaKulcsszavak: puritanizmus, esztétika, szépségPeople: Jonathan Edwards
PublikációSimon Attila2022

Ez a tanulmány Kálvin hatalmas írott hagyatékának csupán egyik szelete alapján vizsgálja, hogy a reformátor miként használta az örök élet és a halál fogalmát. A zsoltárok könyvéhez és a János evangéliumához írt kommentárja, valamint levelezései jól érzékeltetik, hogy az Isten által teremtett embernek milyen változásokon kell átesnie, hogy a halállal való szembenézés súlyos próbájában az örök élet reménysége tudjon enyhülést és segítséget nyújtani számára.

Publikáció típusa: SzaktanulmányTémakör: Rendszeres teológiaKulcsszavak: teológiatörténet, halál, halál utáni életPeople: Kálvin János
PublikációNagy Eszter2022

Rolf Theobold Kurzzeit-seelsorge című könyvének első hat fejezete főként a rövid tartamú lelkigondozás elméleti megalapozását tartalmazza. A könyv következő fejezeteinek tartalmi ismertetése a rövid tartamú lelkigondozás gyakorlatának ismertetése során fog nagyobb hangsúlyt kapni. Az elméleti megalapozása során betekintést nyerhettünk Milton Erickson és utódai által kidolgozott rövid terápia azon lépéseibe, amelyek alapját képezik a rövid tartamú lelkigondozói beszélgetésnek is.

Publikáció típusa: SzaktanulmányTémakör: Gyakorlati teológiaKulcsszavak: lelkigondozás, rendszerszemlélet, terápia
PublikációKocsev Miklós2022

A hitelesség – mint létforma – az elmúlt évek egyik meghatározó területe a lelkipásztor életének. Az előadás témája a hitelesség kapcsán három irányba kíván vezetni. Ezek a következők: hitelesség az Igéhez, a szervezethez és a lelkésznek önmagához. Az tartalmát illetően előadás inkább egy szakmai életút tapasztalatainak összefoglalása, mint tudományos munka, és lehetőséget kínál saját emberi és hivatásbeli hitelességünk végigggondolására.

Publikáció típusa: SzaktanulmányTémakör: Gyakorlati teológiaKulcsszavak: lelkészi identitás, lelkészképzés, hitelesség, szolgálat, lelkipásztori szolgálat, szakmai életút