Böngészés tartalomtípus szerint

Protestáns Teológiai Intézet Repozitóriuma

Frissen hozzáadott tartalom

PublikációHodossy-Takács Előd2022

Publikáció típusa: LaudatioTémakör: Egyéb, EgyébKulcsszavak: aranygyűrűs doktorPeople: Visky Sándor Béla
PublikációBalogh Csaba2022

Publikáció típusa: KözleményTémakör: Egyéb, EgyébKulcsszavak: aranygyűrűs doktorPeople: Visky Sándor Béla
PublikációSzabó Gabriella2022

Publikáció típusa: KöszöntésTémakör: Egyéb, EgyébKulcsszavak: búcsúbeszéd
PublikációKolumbán Vilmos József2022

Publikáció típusa: BeszámolóTémakör: Egyéb, EgyébKulcsszavak: tanévzárás, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, rektor
PublikációAmbrus Mózes2022

Publikáció típusa: KöszöntésTémakör: Egyéb, EgyébKulcsszavak: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, búcsúbeszéd
PublikációBalogh Csaba2022

Publikáció típusa: BeszámolóTémakör: Egyéb, EgyébKulcsszavak: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, tanévzárás
PublikációKulcsár Árpád2022

Publikáció típusa: Recenzió, kritikaTémakör: EgyháztörténetKulcsszavak: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, püspökPeople: Sulyok István
PublikációKulcsár Árpád2022

Publikáció típusa: Recenzió, kritikaTémakör: EgyháztörténetKulcsszavak: Királyhágómelléki Református Egyházkerület
PublikációBálint Péter2022

A folkloristák mindmáig adósak maradtak a Jézus-mintázatok lehetséges előfordulásának kimutatásával a mesenarratívákban. Ezt a hiányt igyekszem pótolni. A kárpát-medencei mesemondók előszeretettel teremtettek párhuzamot a mesehős és Jézus élete, tettei között. A csodás születés, az isteni származás, a rejtett gyermekkor, a gyógyító tevékenység, a kereszthalál, az alvilágjárás, a feltámadás példázatként történő elbeszélése gazdag variánsokban mutatkozik meg.

Publikáció típusa: SzaktanulmányKulcsszavak: Jézus-mintázat, forráskritika, népi vallásosság, népmese
PublikációBorsi Attila János2022

A keresztyén kegyesség gyakorlatának helyes szemlélete és megértése a keresztyén élet nélkülözhetetlen része. Ennek megítélése más és más hangsúllyal, fókusszal jelent meg a keresztyén egyház korszakaiban, amelynek oka nem csupán abban keresendő, hogy az egyházban eltérő kegyességgyakorlatok honosodnak meg a különböző időszakokban. A kegyesség gyakorlata ugyanis minden vonatkozásban narratív és interpretativ funkciót tölt be. Narratív abban a tekintetben, hogy keretet ad a keresztyén ember önértelmezésének.

Publikáció típusa: SzaktanulmányTémakör: Gyakorlati teológia, Egyéb, SpiritualitásKulcsszavak: megszentelődés, kegyesség (spiritualitás), pietizmus, szerzetesség