Az üdvözülés unitárius értelmezése

Bardócz-Tódor András: Az üdvözülés unitárius értelmezése. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 63 pp. Szaktanár: Rezi Elek.

Dolgozatomban az üdvözülés kérdésével foglalkozom. Pontosabban azzal, miként juthat az ember az üdvösség állapotába, hogyan teljesedik be a megváltás és, hogy miért olyan fontos ez nekünk. Sajátos földrajzi és kulturális helyzetünkből fakadóan keresztény nézőpontból foglalkozom a kérdéssel. Ez azt is jelenti, hogy a kereszténységen kívüli üdvözüléstanokkal nem foglalkozom.