A Kolozsvári Protestáns teológia élete 1965-1967 között

Hajdú István: A Kolozsvári Protestáns teológia élete 1965-1967 között. 2010. 66 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.