A Kolozsvári Protestáns teológia élete 1969-1971 között

Tokár Sándor Levente: A Kolozsvári Protestáns teológia élete 1969-1971 között. 2010. 98 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.