Az első korinthusi levél tanítása az úrvacsoráról

Bálint Csaba: Az első korinthusi levél tanítása az úrvacsoráról. 2002. 42 pp. Szaktanár: Geréb Zsolt.