Makkai Sándor püspök belmissziós elképzelései

Tordai Tünde: Makkai Sándor püspök belmissziós elképzelései. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2004. 37 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.