Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Maros between Oct 15, 1774 - Jan 7, 1777

Kovács László: Protocols of visitations of the Reformed Diocese of Maros between Oct 15, 1774 - Jan 7, 1777. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 102 pp. Szaktanár: Buzogány Dezső.

Magiszteri dolgozatom a Marosi Egyházmegye esperesi vizitációs jegyzőkönyveit tárja fel, melyek az 1774-1777-es években készültek. Azáltal, hogy az akkor készült jegyzőkönyvek, melyeket napjainkban levéltárak őriznek, most átírásra kerültek, könnyebb hozzáférést biztosítunk azok számára, akik betekintést szeretnének nyerni abba a korba.