The belief and life concept of Ferenc Balázs based on his manuscript, "The religion of the new man"

Jobbágy Mária Júlia: The belief and life concept of Ferenc Balázs based on his manuscript, "The religion of the new man". Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2015. 93 pp. Szaktanár: Rezi Elek.

„Balázs Ferenc olyan ember volt, akit nehezen lehet elfelejteni. Aki találkozott vele, vagy melléje állott, vagy szembefordult vele. Közömbösen félreállni útjából, vagy tudomást nem venni róla nem lehetett.” - jellemzi barátját Lőrinczi László. Mi sem bizonyítja jobban ezt az állítást, mint azoknak a tanulmányoknak a halmaza és sokszínűsége, amelyeket Balázs Ferencről életében, és főleg halála után lelkészek, irodalmárok, újságírók, néprajzkutatók hada megírt. Ma már szinte számát veszítettük azoknak az írásoknak, amelyeket személye ihletett, mégis sokatmondó az a tény, hogy a Balázs Ferenc szellemét megidézők sora napjainkban is bővül.