Az 1801–1802. évi generális zsinatok

Veress Eszter-Orsolya: Az 1801–1802. évi generális zsinatok. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2019. 97 pp. Szaktanár: Kolumbán Vilmos József.