himnológia

Această pagină conține titlurile 1 - 1 din 1.
Topai Attila Teză BA 2018 Somfalvi Edit

Az elmúlt évek alatt, kántori szolgálataim során megtapasztaltam, hogy a gyülekezeti éneklés nélkülözhetetlen szolgálat. Dolgozatom a kalotaszegi gyülekezeti éneklés feltérképezését tűztem ki célul. Munkám során bemutatom, milyen szerepe van gyülekezeti éneklésnek a református istentiszteleten. Szentírási igehelyek segítségével tudatosítom, hogy az ének Istentől kapott ajándék és az Ő szolgálatában ált.

Teologie practică liturgika, himnológia, gyülekezeti éneklés, énekeskönyv, orgona
Subscribe to himnológia