magyar teológiatörténet

Această pagină conține titlurile 1 - 1 din 1.
Tárkányi István Attila Teză MA 2019 Visky Sándor Béla

Csíky Lajos (1852-1925) a debreceni új-ortodoxia második nemzedékének kimagasló alakja. Rövid terjedelmű dolgozatomban kitértem életére, külföldi tanulmányaira, s megpróbáltam rámutatni, hogy ezek miképpen hatottak teológiai gondolkodására. Négy vizsgálati területen át próbáltam fényt deríteni Csíky teológiai gondolkodására: az állam és az egyház viszonya a debreceni szerző értelmezésében, liturgikája, imádságtana, pojmenikai elképzelései és homiletikája.

Teologie sistematică 19. századi teológiatörténet, Csíky Lajos, magyar teológiatörténet, protestáns teológia, új-ortodoxia, liberalizmus
Subscribe to magyar teológiatörténet