Széki Református Egyházmegye

Această pagină conține titlurile 1 - 3 din 3.
Szabó-Elek Zsolt Teză MA 2018 Buzogány Dezső

A dolgozatnak három fő része van. Az első Szék község monográfiája, a településről, népszokásokról, néphagyományokról. A második nagy fejezetben Szék egyházairól olvashatunk, főként a református egyházról, mégpedig az 1914–1918 közötti időszakról. A harmadik nagy fejezet a reformáció 400. évfordulójának a megünnepléséről szól. A presbiteri jegyzőkönyveket olvasva nagyon sok olyan új történelmi adatot tárhattam fel, amely az olvasóközösség számára mindeddig nem volt hozzáférhető.

Istoria bisericii gyülekezettörténet, Széki Református Egyházmegye
Lukács Vilmos István Teză BA 2011 Kolumbán Vilmos József

A dolgozat a továbbiakban két nagyobb részt tartalmaz, melyben az első rész rövid történelmi bepillantást nyújt arról az időkről és eseményekről, melyben a jegyzőkönyvek keletkeztek. A második része és egyben számottevő része a dolgozatnak, tartalmazza a széki egyházmegye 1794-tól 1800-ig felvett és fennmaradt jegyzőkönyveinek átírását tartalmazza.

Istoria bisericii erdélyi református egyháztörténet, Széki Református Egyházmegye, vizitációs jegyzőkönyv
Bartha Aladár Teză MA 2011 Kolumbán Vilmos József

A Széki Református Egyházmegyének két vagyon összeírási jegyzőkönyveinek egyikét, az 1754. évi Conscriptio (gyülekezeti vagyonösszeírás) teljes egészét, azaz 184 oldalnyi kéziratnak az átírását tartalmazza e szakdolgozat.

Istoria bisericii erdélyi református egyháztörténet, Széki Református Egyházmegye, vagyonleltár
Subscribe to Széki Református Egyházmegye