Heidelbergi Káté

Această pagină conține titlurile 1 - 2 din 2.
Tökölyi Csaba Krisztián Teză BA 2018 Somfalvi Edit

Dolgozatomban a kooperatív módszerrel dolgoztam fel és mutattam be néhány óratervet a 32. káté kérdés-felelethez. Ennek a módszernek a lényege a közösségen, a csoportdinamikán, az egymástól való tanuláson van. Tapasztalatok szerint ez hozzájárul ahhoz, hogy egymást építsük, nem csak ismeretünkkel, hanem lelki életünkkel, hitünkkel is.

Teologie practică katechétika, hitoktatás (katechézis), Heidelbergi Káté, kátéoktatás, kooperatív módszer, csoportdinamika
Mészáros János András Teză BA 2012 Juhász Tamás

Az ember magát csak Isten felől tudja helyesen értelmezni, amikor ebből a kapcsolatból kiszakad, olyankor téves következtetésekre jut, és saját magának a megértésében innentől már csak részeredményei lehetnek. Arra hogy ki az ember, mi a dolga, mi a feladata csakis Isten felől kaphat és adhat választ.

Teologie sistematică Heidelbergi Káté, antropológia
Subscribe to Heidelbergi Káté