újszövetségi kortörténet

Această pagină conține titlurile 1 - 1 din 1.
Gyerő Attila Teză MA 2014 Czire Szabolcs

Míg azonban a bibliai régészet ószövetségi vonatkozásaival számos kutató foglalkozott, és erről a területről nagy mennyiségű anyag áll az olvasó rendelkezésére, ezzel szemben e tudományág újszövetségi vonatkozásaival alig néhány személy foglalkozott, s míg tanulmányaik nagyrészt angol, német és francia nyelven jelentek meg, addig magyar nyelven kevés ilyen tanulmány látott napvilágot. Ezt az űrt szándékszik a jelen dolgozat valamelyest betölteni azzal, hogy egy körülbelül kétszáz éves időszakot (J.e. 100‒J.u.

Noul Testament régészet, újszövetségi kortörténet, Jézus-kutatás
Subscribe to újszövetségi kortörténet