Szász Domokos

Această pagină conține titlurile 1 - 1 din 1.
Papp Szabolcs Teză MA 2014 Kolumbán Vilmos József

A dolgozatom azt a vitát mutatja be, amely a 19. századi Erdély református egyházának egyik központi kérdése körül bontakozott ki. E kérdés legelőször a teológiai oktatás központosításakor merült fel, majd pár évtized múlva újra felmerül, csak most már sokkal erőteljesebben, azonban még ekkor sem sikerül végleg eldönteni, hogy „Enyed vagy Kolozsvár” legyen a teológiai fakultás székhelye? Aztán a század végére egyre többen gondolják úgy, hogy Kolozsvár több szempontból is előnyösebb lenne, így végül a teológiai oktatás felköltözik Nagyenyedről.

Istoria bisericii intézménytörténet, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Nagyenyedi Református Kollégium, Szász Domokos, Kovács Ödön
Subscribe to Szász Domokos