Csicsómihályfalvi Református Egyházközség

Această pagină conține titlurile 1 - 1 din 1.
Székely Szabolcs Teză MA 2014 Kolumbán Vilmos József

Dolgozatom első fejezetében ismertetni fogom a falu és az egyházközség rövid történetét, amelyhez hozzácsatolom, a bacai egyházközség leányegyházaként számon tartott, csicsómihályfalvi egyházközség rövid történeti összefoglalóját. A falu történetének összefoglalás után, rátérek az egyházközség történek felvázolására, amelyet elsősorban a jegyzőkönyvek segítségével fogok megtenni. Az átláthatóság kedvéért, az egyházközség történetének felvázolásában külön fejezetben fogom ismertetni az egyházközség történetét az 1740-1899-es évek között, és az 1900-as évektől napjainkig.

Istoria bisericii gyülekezettörténet, Bacai Református Egyházközség, Csicsómihályfalvi Református Egyházközség
Subscribe to Csicsómihályfalvi Református Egyházközség