Szilágyi Református Egyházmegye

Această pagină conține titlurile 1 - 3 din 3.
Gál Ervin Gyula Teză BA 2017 Buzogány Dezső

A munkámat három nagy részre osztottam fel a jobb átláthatóság érdekében. Az első nagy részben egy történeti áttekintéssel kezdtem, amely betekintést nyújt az adott kor reformátusainak életébe is. Betekintést nyerhet az olvasó az egyházmegye kialakulásába, nehéz korszakaiba, továbbá tisztázni fogom a Szilágyság kettős helyzetét is, hogy miért tartozhatott részben az erdélyi részben a tiszántúli egyházkerülethez. A dolgozatom második nagy részében a szilágysági vizitációs jegyzőkönyv elénk tárt adatait ismertetem.

Istoria bisericii Szilágy-Szolnoki Református Egyházmegye, Szilágyi Református Egyházmegye, vizitációs jegyzőkönyv
Molnár Viktor Lajos Teză MA 2017 Buzogány Dezső

Jelen dolgozat célja a szilágyi traktus 1795 – 1796 közötti egyházi vizitációs jegyzőkönyveinek a feldolgozása és elemzése. A magyar protestáns egyháztörténet egy olyan szegmensébe enged betekintést ez a dolgozat, amely mindeddig elérhetetlen volt a tisztelt olvasó számára. Az esperesi vizitációs jegyzőkönyvek bevezetik az olvasót az említett egyházmegye és az azt alkotó gyülekezetek életébe, feltárva azok adminisztratív, fegyelmi és gazdasági állapotát, valamint az egyházközségek életét meghatározó fontosabb mozzanatokat.

Istoria bisericii vizitációs jegyzőkönyv, Szilágyi Református Egyházmegye, Szilágy-Szolnoki Református Egyházmegye
Fehérvári István Csaba Teză MA 2016 Buzogány Dezső

A dolgozat során lehetőségem nyílt, hogy külön megvizsgáljam az egyházmegye kialakulását és további történetét is. Furcsa volt előttem az a kettős helyzet, amiben az egyházmegye élt, tudniillik, hogy egyszerre két egyházkerület fennhatósága alá tartozott.

Istoria bisericii vizitációs jegyzőkönyv, Szilágyi Református Egyházmegye
Subscribe to Szilágyi Református Egyházmegye