Lukács Levente

Această pagină conține titlurile 1 - 2 din 2.
Lukács Levente Teză MA 2013 Kolumbán Vilmos József

A Trianoni békediktátum következtében megalakult a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Sulyok István püspök alapítja meg az egyházkerületet, majd ő lesz az, aki a második bécsi döntés meghozatala után azon gondolkozott, hogy az egyházkerületnek vissza kell térnie a Tiszántúli Református Egyházkerületbe. A püspök néhai szubjektív meglátása arra enged következtetni, hogy nem tudta eldönteni, hogy melyik a helyes döntés ebben: önállóság vagy visszacsatolás.

Istoria bisericii II. bécsi döntés, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Partium
Lukács Levente Teză BA 2011 Kolumbán Vilmos József

A dolgozatomat két nagyobb fejezetre osztottam fel. Az elő fejezetben a Görgényi Református Egyházmegye rövid történeti bemutatására fektettem a hangsúlyt, míg a második nagyobb fejezetben az 1760 megirt jegyzőkönyv átírásával foglalkoztam.

Istoria bisericii vizitációs jegyzőkönyv, Görgényi Református Egyházmegye
Subscribe to Lukács Levente