"Ha lélek szerint élünk, járjunk is a lélek szerint"

Józsa Bertalan: "Ha lélek szerint élünk, járjunk is a lélek szerint". Az élet megszentelődése a Galata-levél alapján. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2014. 59 pp. Szaktanár: Kállay Dezső.

"A megszentelődés az a folyamat a keresztyén ember életében, amelyben a hívő üdvössége száz százalékban függ mind az Istentől, mind az embertől." Ez a keresztyén közgondolkozásban általánossá vált felfogás indított a megszentelődés körüli probléma alaposabb tanulmányozására.